گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری

براساس آخرین گواهینامه صلاحیت پیمانکاری صادره از دفتر امورمشاوران و پیمانکاران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور این شرکت در رشته های ذیل دارای صلاحیت می باشد:

  • پایه یک در رشته راه و ترابری

  • پایه یک در رشته ساختمان

  • پایه چهار در رشته تاسیسات و تجهیزات

  • پایه چهار در رشته آب