اخبار

گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری

براساس آخرین گواهینامه صلاحیت پیمانکاری صادره از دفتر امورمشاوران و پیمانکاران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور این شرکت در رشته های ذیل دارای صلاحیت می باشد: پایه یک در رشته راه و ترابری پایه یک در رشته ساختمان و ابنیه پایه چهار در رشته آب پایه پنج در رشته تاسیسات و تجهیزات

چشم انداز

ارتقاء جایگاه گروه به یک موسسه عمرانی معتبر داخلی و خارجی با تاکید بر ورود به پروژه ها به صورتEPC . تلاش برای افزایش رضایت مشتری، ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه از طریق شناسایی، اجرا، کنترل فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی. اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار. […]

HEALTH SAFETY ENVIRONMENT

باید به ارزش انسانها واقف بود تا بتوان درباره سلامت انسانهای شاغل  و حتی افرادیکه به هر نحو  با محیط های کاری ارتباط برقرارمیکنند، اقدام نمود،هرچند الزامات قانونی و هزینه های اقتصادی می توانند دلایل توجیهی مناسبی برای رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست باشند اما مهمترین دلیل برای رعایت همه نکات [...]