اخبار شرکت ساری سازه

آغاز پروژه عملیات اجرایی پل سه راه جویبار

1- عملیات اجرایی پل سه راه جویبار با عرشه دال مجوف بتنی و ستونها بتنی دایره ای با سرستونها قارچی شامل 28 دهانه به طول مجموعا حدود 700 متر و رمپهای ورودی و خروجی متصل به آن حدود 300 متر بصورت باندهای رفت و برگشت.
2- عملیات اجرایی پل روی محول ساری قائمشهر عرشه دال پیش تنیده و ستونها بتنی با مقطع مربع و مستطیل شامل 7 دهانه به طول مجموعا حدود 280 متر و رمپهای متصل به آن حدود 400 متر بصورت باند رفت.
3- عملیات اجرایی پل تقاطع فرودگاه دشت ناز ساری شامل عرشه دال مجوف بتنی و سشامل 3 دهانه به طول مجموعا حدود 100 متر و رمپها حدود 300 متر ، عملیات تعریض و رمپهای وتونها رودی ، خروجی و زیر گذر بصورت باند رفت.
4- عملیات تکمیلی تقاطع سمسکنده شامل اجرای دیوار بتنی و رمپ ورودی باند شمال ، میدانگاهی تقاطع سمسکنده ، راه روستایی سمسکنده و زیرگذر اختصاصی روستای سمسکنده.

تاریخ تحویل زمین

1398/9/28

آغاز پروژه تقاطع غیر هم سطح محور بهشهر – زاغمرز با محور رستم کلا - بندر امیر آباد

مشخصات پروژه

یک دستگاه پل نیمه شبدری شامل یک پل روگذر اصلی به طول 490 و عرض 26 متر و 2 دستگاه پل های اتصالی راستگرد به طول های 175 متر و عرض 6.8  و دو دستگاه لوپ های خاکریز اتصالی به 165 و عرض 6.8  می باشد تابلیه پل روگذر اصلی متشکل 8 باکس ذوزنقه ای و پل های اتصالی دارای دو ردیف باکس ذوزنقه ای شکل بر روی آنها دال بتنی مسلح درجا به ضخامت 20 سانتیمتر اجرا میگردد. درزهای انبساط پل در ابتدا و انتهای آن تعبیه شده است. کوله ها از نوع بتن مسلح درجا با فونداسیون با پی رادیه به ارتفاع 2.00 می باشند.

تاریخ تحویل زمین

1398/4/1

گزارش امداد رسانی شرکت ساری سازه به مناطق حادثه دیده سیل فروردین 1398

استان مازندران – شهرستان ساری : محور ساری خزر آباد  ( 97/12/29 – 98/01/01 )

استان مازندران – شهرستان سیمرغ :  ( 97/12/29 – 98/01/01 )

استان مازندران-شهرستان قائمشهر :  ( 97/12/29 – 98/01/02 )

استان مازندران-شهرستان نکاء : منطقه هزار جریب  ( 98/01/02 – 98/01/15 )

استان مازندران – شهرستان سوادکوه : شهرهای شیرگاه و زیرآب  ( 98/01/14)

استان گلستان-شهرستان آق قلا : محور آق قلا ، بندر ترکمن ( 98/01/10 – 98/01/16 )

محدوده عملیاتی

افتتاحیه پروژه احداث پل پنبه چوله بر روی رودخانه تجن

مشخصات پروژه :

پروژه احداث پل پنبه چوله واقع در استان مازندران قرار داشته که این پل به صورت یک دهانه 46 متری و به طور مستقیم اجرا می گردد . عرض عرشه پل برابر 14/4 متر است که شامل 11/2 متر سواره رو و دو جان پناه 40 سانتیمتری و دو پیاده رو به عرض 1/2 متر می باشد.عرشه پل متشکل از 6 تیر ورق فولادی I شکل به ارتفاع جان 2/3 متری می باشد که به فاصله 2/5 متر از هم قرار میگیرند . بر روی این شاهتیرها دالی به ضخامت 25 سانتیمتر اجرا می گردد که کل سطح عرشه را پوشش می دهد.

 

احجام پروژه :

بارریزی با مصالح مناسب                                12،900 متر مکعب

قالب بندی                                                   1،750 متر مربع

کارهای فولادی با میلگرد                                    90 تن

کارهای فولادی سنگین                                     177 تن

کارهای فولادی سبک                                         11 تن

بتن ریزی                                                    1،650 متر مکعب

آسفالت                                                     21،000 متر مربع

عایقکاری                                                      534  متر مربع

تاریخ افتتاحیه 

4 فروردین 1398 

افتتاحیه پروژه چهارخطه کردن محور هراز

احجام عملیات اجرایی پروژه :

عملیات خاکی به حجم                                    610,000 مترمکعب

ابنیه فنی به احجام :   بتن ریزی                        75,000 متر مکعب

آرماتور بندی :                                              1،100،000 کیلوگرم

عملیات زیرسازی و روسازی                              36,000 متر مکعب

آسفالت در دو لایه بیندر و یک لایه توپکا               13500     تن

گارد بلوک به طول                                           3800      متر

آبرو دهانه دو متری به طول                               180         متر

آبرو دهانه چهار متری به طول                            50          متر

تاریخ افتتاحیه 

27 اسفند 1397