احداث پل فرح آباد – گهرباران

شرح پروژه

کارفرما:                                  اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

دستگاه نظارت:                                      مهندسین مشاور جاده سبز طبرستان

مبلغ پیمان:                                                320،000،000،000 ریال

 

مشخصات فنی :

این پروژه واقع در فرح آباد بروی رودخانه تجن میباشد که عملیات اجرایی باقیمانده اصلی مسیر، شامل اجرای عملیات خاکی شامل کلیه کارهای لازم برای زیرسازی راه، عملیات روسازی راه ،اجرای دیوار خاک مسلح واحداث ابنیه فنی می باشد

 

احجام عملیات اجرایی پروژه

عملیات خاکی به حجم                    19،600 مترمکعب

ابنیه فنی به حجم بتن                     2000 متر مکعب

ابنیه فنی به حجم آرماتور              123،000 کیلوگرم

عملیات زیرسازی و روسازی             49,000 متر مکعب

اجرای سازه فولادی سنگین              —- کیلوگرم

آسفالت                                            102،000 مترمربع