احداث استادیوم شهید وطنی قائمشهر

شرح پروژه

کارفرما:                                  اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

مبلغ پیمان :                                                54،746،809،000 ریال

 

مشخصات فنی :

این پروژه واقع در شهر قائمشهر میباشد

عملیات اجرایی باقیمانده اصلی ،  اجرای سکوی تماشاگران

 شامل کلیه عملیات تهیه و ساخت و نصب عرشه سکو و بتن ریزی و ارماتوربندی و عملیات نصب صندلی می باشد.

 

احجام عملیات اجرایی پروژه

عملیات خاکی به حجم                    1،150مترمکعب

ابنیه فنی به حجم بتن                     670 متر مکعب

ابنیه فنی به حجم آرماتور              43،000 کیلوگرم

اجرای سازه فولادی سنگین             118،000 کیلوگرم