احداث نیروگاه زباله سوز ساری

عملیات اجرایی
نیروگاه 450 تنی زباله سوز ساری

شرح عملیات فاز 1 :

در این پروژه از سیستم بهسازی نیمه عمیق توسط شمع کوبشی همراه با فونداسیون رادیه – گروه شمع و پی گسترده جهت بهسازی و تحکیم بستر فونداسیون نیروگاه استفاده گردید.در این سیستم از 190 عدد شمع کوبشی به جهت بهسازی و تحکیم بستر فونداسیون نیروگاه و از 90 عدد شمع درجا در جهت افزایش ظرفیت باربری استفاده گردیده است .کلیه مراحل فرایند تولید شامل قالبندی ، آرماتوربندی ، بتن ریزی  و نگهداری در استخرهای آب در محل کارگاه توسط عوامل اجرایی شرکت انجام گردید . در کل مدت کوبش نیز با چکش های K35  ، K12  هیچ یک از شمع ها دچار آسیب دیدگی و تخریب نیز نگردید .

کارفرما:                                                               شهرداری ساری

سرمایه گذار :                                      شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS)

مشاور :                                                        مهندسین مشاور یکم

مبلغ پیمان فاز 1   :                                        41،568،750،000   ریال

مبلغ پیمان فاز 2   :                                        375،354،832،407 ریال

جمع مبلغ پیمان :                                          416،923،582،407 ریال

بخش های نیروگاه

بخش تفکیک زباله: مرحله تفکیک زباله ، حذف اسید و گرد و غبار و جمع آوری فلزات سنگین

دودکش :  برای خارج نمودن گازهای سوخته شده در دستگاه

اتاق کنترل : کنترل واحد های فرایندی اعم از دمای شعله کوره،وضعیت زباله در کوره،تخلیه سرباره ، چرخش کوره ، دیگ تغذیه آب و گرد و غبار و …

پیت : مخزن بتنی جمع آوری زباله با ارتفاع 12 متر

کوره : بخش سوزاندن زباله

تصفیه شیرابه: جهت تصفیه شیرابه زباله

بویلر (دیگ بخار زباله ) : با گرم شدن آب داخل بویلر و در نهایت بخار آب بویلر توسط انرژی و سرعت خود سبب چرخش توربین ها شده و منجر به تولید برق می کند.

احجام پروژه :

اجرای عملیات خاکی به حجم             18000   مترمکعب

اجرای ابنیه فنی به حجم بتن             25,000 متر مکعب

اجرای عملیات فولادی (آرماتور )          3,000   تن

تهیه و ساخت سازه های فلزی                700   تن

شرح عملیات فاز 2 :

 انجام تخلیه آب ، خاکبرداری و پخش مصالح سنگی در کل سطح نیروگاه و  تخریب 280 عدد سر شمع  برای اجرای فونداسیون ها

آرماتور بندی ، درگیری آرماتور های شمع ها با فونداسیون و بتن ریزی فونداسیون ها

تهیه ، ساخت ، نصب و حمل سازه های فلزی توسط شرکت سازه های فلزی آرشام ( وابسته به شرکت ساری سازه )

عملیات قالب بندی و بتن ریزی دیوار و سقف بخش های نیروگاه

مشخصات پروژه

عملیات اجرایی

نیروگاه 450 تنی زباله سوز ساری

بخش های نیروگاه

بخش تفکیک زباله: مرحله تفکیک زباله ، حذف اسید و گرد و غبار و جمع آوری فلزات سنگین

دودکش :  برای خارج نمودن گازهای سوخته شده در دستگاه

اتاق کنترل : کنترل واحد های فرایندی اعم از دمای شعله کوره،وضعیت زباله در کوره،تخلیه سرباره ، چرخش کوره ، دیگ تغذیه آب و گرد و غبار و …

پیت : مخزن بتنی جمع آوری زباله با ارتفاع 12 متر

کوره : بخش سوزاندن زباله

تصفیه شیرابه: جهت تصفیه شیرابه زباله

بویلر (دیگ بخار زباله ) : با گرم شدن آب داخل بویلر و در نهایت بخار آب بویلر توسط انرژی و سرعت خود سبب چرخش توربین ها شده و منجر به تولید برق می کند.

احجام پروژه :

اجرای عملیات خاکی به حجم             18000   مترمکعب

اجرای ابنیه فنی به حجم بتن             25,000 متر مکعب

اجرای عملیات فولادی (آرماتور )           3,000   تن

تهیه و ساخت سازه های فلزی            700   تن