احداث و توسعه فرودگاه بین المللی ساری

شرح پروژه

کارفرما:                                                            شرکت فرودگاههای کشور

دستگاه نظارت:                                                  مهندسین مشاور ایمن راه

مبلغ نهائی پیمان :                                             96.017.200.640  ریال

دوره کارکرد:                                                      از سال  85  تا 89

 

عملیات اجرایی انجام شده در فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری:

(محوطه سازی و احداث جاده دسترسی به باند فرودگاه و اپرون -احداث ساختمان ایمنی زمینی – ساختمان ترمینال و پارکینگ حجاج-توسعه و تکمیل ساختمان ترمینال پروازهای داخلی  -احداث ساختمان ترمینال پروازهای خارجی -ساختمان پاویون-استخر – ساختمان سپاه – حصارکشی محدوده فرودگاه– کانال هدایت آبهای سطحی )

احجام پروژه :

خاکبرداری                            20،000 مترمکعب

ماسه بادی                              4،000 مترمکعب

مصالح کوهی                           6،000 مترمکعب

ساب بیس                              2،500 مترمکعب

بیس                                      4،500 مترمکعب

کارهاری فولادی با میلگرد           150 تن

بتن ریزی                              5،500  مترمکعب

شرح مختصری از عملیات اجرایی:

عملیات خاکبرداری ناحیه اپرون و شانه اپرون

اجرای عملیات زیرسازی اپرون شامل لایه های ماسه بادی،مصالح کوهی،ساب بیس و بیس

آرماتوربندی و داول بندی اپرون

اسلب بندی و بتن ریزی اپرون

اجرای سیستم ارتینگ

اجرای سیستم زهکشی

اجرای کانال های بتنی مسلح جهت هدایت آبهای سطحی بطول 400 متر

اجرای آسفالت شانه اپرون