گروه حفاری و اجرای شمع

گروه حفاری و اجرای شمع های درجا و کوبشی

با تجربه ای بالغ بر 50،000 متر طول شمع های درجا به قطر های 80 الی 200 سانتیمتر در نقاط مختلف کشور و در انواع زمینهای سخت ، لجنی و ...
اجرای انواع شمع های کوبشی بتنی و فلزی
گروه حفاری شرکت ساری سازه جهت ارتقاء کمی و کیفی عملیات حفاری و اجرای شمع های درجا نسبت به بروزرسانی دستگاه حفار اقدام نموده و با در اختیار گرفتن دستگاه حفار سویل مک SR60 با سال ساخت 2017 آماده اجرای انواع شمع های درجا تا عمق 54 متر و تا قطر 180 سانتیمتر در نقاط مختلف کشور می باشد .
با عنایت پروردگار کلیه تجهیزات و امکانات وابسته به اکیپ حفار شامل بیل مکانیکی جهت جمع آوری و بارگیری مواد حاصل از حفاری ، کمپرسی جهت حمل مصالح حفاری ، جرثقیل جهت نصب سبدهای آرماتور در چاه حفاری ، میکسر جهت حمل بتن ، ایستگاه بچینگ و . . . در مجموعه شرکت قراردارد.

گروه حفاری و اجرای شمع های درجا و کوبشی

با تجربه ای بالغ بر 50،000 متر طول شمع های درجا به قطر های 80 الی 200 سانتیمتر در نقاط مختلف کشور و در انواع زمینهای سخت ، لجنی و ...
اجرای انواع شمع های کوبشی بتنی و فلزی
گروه حفاری شرکت ساری سازه جهت ارتقاء کمی و کیفی عملیات حفاری و اجرای شمع های درجا نسبت به بروزرسانی دستگاه حفار اقدام نموده و با در اختیار گرفتن دستگاه حفار سویل مک SR60 با سال ساخت 2017 آماده اجرای انواع شمع های درجا تا عمق 54 متر و تا قطر 180 سانتیمتر در نقاط مختلف کشور می باشد .
با عنایت پروردگار کلیه تجهیزات و امکانات وابسته به اکیپ حفار شامل بیل مکانیکی جهت جمع آوری و بارگیری مواد حاصل از حفاری ، کمپرسی جهت حمل مصالح حفاری ، جرثقیل جهت نصب سبدهای آرماتور در چاه حفاری ، میکسر جهت حمل بتن ، ایستگاه بچینگ و . . . در مجموعه شرکت قراردارد.

نمونه برخی از پروژه هایی که حفاری و اجرای شمع های آن توسط گروه حفاری شرکت انجام شده است :

عملیات اجرایی تحکیم بستر

 نیروگاه زباله سوز ساری

ندامتگاه تنکابن
شمع های سازه ای تقاطع غیر همسطح شهید نوری ( زغالچال ساری )
شمع های سازه ای تقاطع غیر همسطح الغدیر قائمشهر
شمع های سازه ای زیرگذر فرح آباد ساری
عملیات اجرایی تحکیم بستر نیروگاه زباله سوز ساری
شمع های سازه ای تقاطع غیر همسطح کنارگذر شمالی ساری

اجرای شمع سازه ای پل بجنورد

عملیات اجرای شمع های درجا پروژه اتاق بازرگانی استان مازندران

از سیستم بهسازی نیمه عمیق توسط شمع کوبشی همراه با فونداسیون رادیه – گروه شمع و پی گسترده جهت بهسازی و تحکیم بستر فونداسیون نیروگاه استفاده گردید. در این سیستم از 190 عدد شمع کوبشی به جهت بهسازی و تحکیم بستر فونداسیون نیروگاه و از 90 عدد شمع درجا در جهت افزایش ظرفیت باربری استفاده گردیده است. کلیه مراحل فرایند تولید شامل قالبندی ، آرماتوربندی ، بتن ریزی و نگهداری در استخرهای آب در محل کارگاه توسط عوامل اجرایی شرکت انجام گردید . در کل مدت کوبش نیز با چکش های K35 ، K12 هیچ یک از شمع ها دچار آسیب دیدگی و تخریب نگردید.

آزمایشات استاتیکی و دینامیکی بر روی شمع ها ( برای اولین بار در شمال کشور )

آزمایش استاتیکی فشاری :

میزان نشست شمع بر اثر بارگذاری و بدست آوردن میزان باربری شمع در اثر نیروی محوری

نامین ورق های فولادی به مقدار 200 تن جهت بارگذاری

آزمایش PDA

محاسبه ظرفیت باربری شمع

با استفاده از چکش شمعکوبی

آزمایش PIT

تشخیص یکپارچگی و سلامت شمع است